תצפית #396639, עפעפית עגולת-עלים, 21 באוגוסט 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

עפעפית עגולת-עלים
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
21 באוגוסט 2020
צחי פז
קרקע חקלאית יבשה
שדה ליד נחל עדה
196316\712581

צילומים

img of
img of