תצפית #396640, בוציץ סוככני, 29 באוגוסט 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

בוציץ סוככני
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
29 באוגוסט 2020
צפריר פינסקי
בריכה טבעית בנחל
עין סבון (נחל זויתן, מערבית מתל יוסיפון)
273559\773455
צילומים

img of
img of