תצפית #396664, קחוון קטום-מוצים, 8 בספטמבר 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת מוצגת נקודה מקורבת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

קחוון קטום-מוצים
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
8 בספטמבר 2020
דר בן נתן
כורכר ליד שפת מצוק, בבסיסי שיחים ועל חול בליה של כורכר
חוף גדור
חוף גדור
188659\704384 (נקודה מקורבת)

צילומים

img of
img of
img of