תצפית #396666, אולדנית הכף, 8 בספטמבר 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אולדנית הכף
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
8 בספטמבר 2020
עמית מנדלסון
שקע לח עם קרקע מעורבת חול-אדמות כבדות.
אור עקיבא מזרח
193162\712803

צילומים

img of