תצפית #396679, נופר צהוב, 11 בספטמבר 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

נופר צהוב
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
11 בספטמבר 2020
יזהר עמיר
נחל מוקף שדות
נחל תנינים, ליד עינות תמסח
ברכת תמסח
193405\717228