תצפית #396688, דוגון ירושלמי, 19 בספטמבר 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

דוגון ירושלמי
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
19 בספטמבר 2020
עומרי בכרך
צידי שביל עפר
שדה ברמת הנדיב
194590\716712
יש עשרות פרטים מדרום ומצפון לשביל, בשוליים של שדה


צילומים

img of