תצפית #396689, מלחית הבורית, 14 בספטמבר 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

מלחית הבורית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
14 בספטמבר 2020
אבנר רינות
תעלה רדודה בשולי שטח חקלאי.
שדות רכסים, כפר חסידים
208792\741246

צילומים

img of
img of