תצפית #396693, ציפורנית משוננת, 27 בספטמבר 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת מוצגת נקודה מקורבת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

ציפורנית משוננת
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
27 בספטמבר 2020
יהונתן רונס
בתה עשבונית
מחנה בקעות
245570\687065 (נקודה מקורבת)
נצפו כ4 פרטים בצד הכביש. השטחים הפתוחים באיזור לא נבחנו -- ולא מן הנמנע שנמצאים בעוד מקומות


צילומים

img of