תצפית #396694, ציפורנית משוננת, 30 בספטמבר 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת מוצגת נקודה מקורבת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

ציפורנית משוננת
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
30 בספטמבר 2020
יהונתן רונס
בתה עשבונית
מחנה בקעות
246491\687133 (נקודה מקורבת)
נקודה נוספת בתוך המחנה, ככל בנראה מעיד שהאוכלוסיה באיזור די גדולהצילומים

img of
img of