תצפית #396695, סוף הקרין, 30 בספטמבר 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

סוף הקרין
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
30 בספטמבר 2020
רון פרומקין
שקע לח
חוף מכמורת
נחל אלכסנדר
187704\700585
צילומים

img of
img of