תצפית #396696, חרחבינה חופית, 21 בספטמבר 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

חרחבינה חופית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
21 בספטמבר 2020
רון פרומקין
חוף חולי
חוף צפון תל אביב
180112\671179צילומים

img of