תצפית #396697, גומא שרוני, 21 בספטמבר 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

גומא שרוני
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
21 בספטמבר 2020
רון פרומקין
רכס כורכר
חוף צפון תל אביב
180189\671265צילומים

img of