תצפית #396703, אהל הגבישים, 21 בספטמבר 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אהל הגבישים
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
21 בספטמבר 2020
רון פרומקין
רכס כורכר
חוף צפון תל אביב
180218\671557צילומים

img of