תצפית #396705, דק-זנב מכונף, 21 בספטמבר 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

דק-זנב מכונף
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
21 בספטמבר 2020
רון פרומקין
רכס כורכר
חוף צפון תל אביב
179951\670493צילומים

img of