תצפית #396706, תלתן שעיר, 2 ביוני 2011

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

תלתן שעיר
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
2 ביוני 2011
רון פרומקין
בתה על אבן חול
הר קטע
270867\794809צילומים

img of
img of