תצפית #396715, גומא שרוני, 12 באוקטובר 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

גומא שרוני
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
12 באוקטובר 2020
רון פרומקין
חולי
חוף שדות ים
189938\709720צילומים

img of