תצפית #396716, אהל הגבישים, 12 באוקטובר 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אהל הגבישים
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
12 באוקטובר 2020
רון פרומקין
חולי
חוף שדות ים
189756\709845צילומים

img of