תצפית #396718, פרע מחוספס, 11 ביוני 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

פרע מחוספס
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
11 ביוני 2020
יעל אורגד
הכביש ליד בריכות ההשלגה
החרמון
272027\801958
שטח מופר, הרבה עבודות בשטח

צילומים

img of
img of