תצפית #396719, דוגון ירושלמי, 16 באוקטובר 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

דוגון ירושלמי
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
16 באוקטובר 2020
אסף חיים
271885\752498
צילומים

img of