תצפית #396724, מחומש לולייני, 20 בינואר 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

מחומש לולייני
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
20 בינואר 2020
ענת בן נתן
ערוץ נחל משני היורד לתוך הערוץ הראשי, על עץ שיטה
נחל ליד בריכת מים קול אמריקה
מכתשים-עין יהב
221795\525886


צילומים

img of
img of