תצפית #396725, גפית הביצה, 21 באוקטובר 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

גפית הביצה
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
21 באוקטובר 2020
איתי ספיר
על גדות הנחל
שמורת טבע תל דן
תל-דן
260930\794817
צילומים

img of