תצפית #396728, עטיינית פקטורי, 25 באוקטובר 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

עטיינית פקטורי
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
25 באוקטובר 2020
נעם שגב
חורשת אקליפטוס על קרקע מוצפת בחורף
207607\746023

צילומים

img of
img of