תצפית #396730, עפעפית עגולת-עלים, 26 באוקטובר 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

עפעפית עגולת-עלים
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
26 באוקטובר 2020
נעם שגב
מטע זיתים על רנדזינה, שטח המקבל תוספת נגר מהכביש
קדומים
215408\681067

צילומים

img of
img of