תצפית #396739, חלביב יוני, 29 באוקטובר 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

חלביב יוני
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
29 באוקטובר 2020
איתי ספיר
נחלי
נחל הבניאס, לצד דרך העפר
נחל חרמון
260322\790480
צילומים

img of
img of