תצפית #396768, ספלילה מצויה, 30 באוקטובר 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

ספלילה מצויה
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
30 באוקטובר 2020
צחי פז
נחל זורם
ערוץ זורם ליד רוג'ום אל הירי
רוג'ום אל-הירי (גלגל רפאים)
274534\756956צילומים

img of