תצפית #396780, דוגון ירושלמי, 10 בנובמבר 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

דוגון ירושלמי
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
10 בנובמבר 2020
יעל אורגד
שדה פתוח, קרקעות כבדות, יש רעיה
194611\716766

צילומים

img of
img of