תצפית #396782, אחילוף החורן, 12 בנובמבר 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אחילוף החורן
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
12 בנובמבר 2020
איתי ספיר
שדה, אחו, אזור שעובר רעייה קבועה.
רוג'ום אל הירי, מסיל נחל דליות.
רוג'ום אל-הירי (גלגל רפאים)
275186\757158
ממערב לרוג'ום אל הירי חמישה פרטים, מצפון מערב ומצפון למסיל עוד פרט.

צילומים

img of