תצפית #396783, ספלילה מצויה, 12 בנובמבר 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

ספלילה מצויה
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
12 בנובמבר 2020
איתי ספיר
נחלי.
רוג'ום אל הירי, מסיל נחל דליות.
רוג'ום אל-הירי (גלגל רפאים)
275242\757461
מצפון לרוג'ום אל הירי, על שפת המים.

צילומים

img of
img of
img of