תצפית #396785, ספלילה מצויה, 12 בנובמבר 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

ספלילה מצויה
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
12 בנובמבר 2020
איתי ספיר
נחלי, ביצה.
מאגר שעבניה, צומת דליות.
272987\756213
סמוך לכביש 808, בשפך המים של המאגר למסיל דליות.
צילומים

img of