תצפית #396786, ספלילה מצויה, 12 בנובמבר 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

ספלילה מצויה
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
12 בנובמבר 2020
איתי ספיר
נחלי.
מאגר שעבניה, מסיל נחל דליות, תעלת הטיה.
273697\756767
בריכה שנוצרה כתוצאה מסכירה של המים לטובת העברתם לתעלת הטיה. ניתן למצוא עוד מספר גדול של פרטים מהמין לאורך רוב התעלה.
צילומים

img of