תצפית #396787, סתוונית התשבץ, 6 בנובמבר 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

סתוונית התשבץ
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
6 בנובמבר 2020
נעמה פרידמן
חורש טבעי
הר חוזק
רכס בשנית
279013\771599
צילומים

img of