תצפית #396788, חלבלוב שרוע, 14 בנובמבר 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

חלבלוב שרוע
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
14 בנובמבר 2020
שמשון ולוטקר
חוף קיסריה
190602\713460צילומים

img of