תצפית #396794, אחילוף הנגב, 20 בנובמבר 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אחילוף הנגב
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
20 בנובמבר 2020
דליה בונס
חול
סמוך לשמורת איריס ירוחם
197119\548213
מצאנו 4 פרטים בתא שטח של כ-50מ' על 50מ'. פרט אחד היה בפריחה מלאה ואילו השאר רק החלו לצוץ.
צילומים

img of