תצפית #396795, אחילוף הנגב, 20 בנובמבר 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אחילוף הנגב
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
20 בנובמבר 2020
דליה בונס
חול מעורב באבנים
חוות הגמלים, ממשית
207166\548690
מלבד הפרטים שמצאנו סביב הנקודה המצוינת, מצאנו עוד מספר מוקדים של פריחה בשטח התחום בין כביש 25 לאתר ממשית ובין כביש הגישה לאתר וחוות הגמלים. בסך הכל ראינו כ-25 פרטים. לא ערכנו סקר יסודי, אך יש לשער שבכל השטח הנרחב הזה מפוזרים מוקדי פריחה נוספים.
צילומים

img of