תצפית #396796, אחילוף החורן, 18 בנובמבר 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אחילוף החורן
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
18 בנובמבר 2020
יעל אורגד
קרקעות כבדות מעורבות בסלעי בזלת
מאגר שעבנייה/צומת דליות
273285\755483


צילומים

img of