תצפית #396798, שום הגלגל, 24 בנובמבר 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

שום הגלגל
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
24 בנובמבר 2020
איתי ספיר
קרקע כבדה עמוקה, שדה
ליד כביש 98, מדרום מזרח אליו, בין הכביש לשדה.
272452\746841
צילומים

img of