תצפית #396799, נרקיס סתווי, 22 בנובמבר 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

נרקיס סתווי
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
22 בנובמבר 2020
ניצן אלסר
אחו ביצתי
אחו בנימינה
אחו בנימינה
196378\712136
נמצא באזור הפתוח בין חורשות האקליפטוסים


צילומים

img of