תצפית #396800, קדד נאה, 24 בנובמבר 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

קדד נאה
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
24 בנובמבר 2020
שמשון ולוטקר
183705\586026


צילומים

img of