תצפית #397467, דוחנן קיפח, 19 באוגוסט 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

דוחנן קיפח
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
19 באוגוסט 2020
חנוך כחלון
189530\670202