תצפית #397475, נרקיס סתווי, 28 בנובמבר 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

נרקיס סתווי
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
28 בנובמבר 2020
מרגרטה וולצ'ק
נחל התנינים
192269\716805