תצפית #397487, חלוק זוהרי, 1 בנובמבר 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה בגני-מקלט וגנים בוטניים מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

חלוק זוהרי
דיווח נוכחות
אוכלוסיה בגני-מקלט וגנים בוטניים
1 בנובמבר 2020
מרגרטה וולצ'ק
נבי סמואל
217193\637901