תצפית #397518, נימפאה תכולה, 25 באוגוסט 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה מועתקת מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

נימפאה תכולה
דיווח נוכחות
אוכלוסיה מועתקת
25 באוגוסט 2020
גדי בור
הירקון
192858\668466
הכלוב המערבי. היה בעייתי מההתחלה, כלורוטי מההתחלה . פריחה מועטה