תצפית #397552, בוצין אופקי, 17 באוקטובר 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

בוצין אופקי
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
17 באוקטובר 2020
דותן רותם
הר הכרמל
207537\728849