תצפית #397571, סתוונית התשבץ, 1 בנובמבר 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

סתוונית התשבץ
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
1 בנובמבר 2020
יעל אורגד
סלעי בזלת
חזקה, ליד הבסיס
רכס בשנית
279628\773424צילומים

img of