תצפית #397572, סתוונית התשבץ, 1 בנובמבר 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

סתוונית התשבץ
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
1 בנובמבר 2020
יעל אורגד
בזלת
באב אל הווא והסביבה
ברכת בראון
272900\783312צילומים

img of