תצפית #397573, אברנית הנשר, 1 בנובמבר 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אברנית הנשר
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
1 בנובמבר 2020
יעל אורגד
חורבות
באב אל הווא
ברכת בראון
272957\783413


צילומים

img of