תצפית #397576, ברוניקה קיסוסית, 6 בדצמבר 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

ברוניקה קיסוסית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
6 בדצמבר 2020
יהונתן רונס
שולי שדות
עמק הברכה
212120\616048
בכרם הזיתים יש מאות פרטים של שום לבן קליפות, (הזיהוי עפ הבצל בעל הקליפות הלבנות..) על יד הכרם בסמוך בשדה הבור נקו' נוספת (25 פרטים) של כרכום החרמון אותם מצא יצחק סמיילוביץ, ובגל האבנים בטרסה ברוניקה קיסוסית - הזיהוי נעשה על פי צורת העלה הייחודית למין זה.

צילומים

img of