תצפית #397579, סתוונית רמון, 6 בדצמבר 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

סתוונית רמון
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
6 בדצמבר 2020
דליה בונס
נחל אילות
הר הנגב
162648\492732
לאחר חיפוש מדוקדק לאורך כ-200 מ' בנחל אילות מצאנו 7 פרטים פורחים בלבד. את גודל האוכלוסיה המשוער אמדנו לפי היכרות משנים קודמות, משום שכרגע זאת רק ראשית הפריחה. בשישה מתוך 7 הפרטים לא הייתה עלווה. בפרט 1 נראה עלה בודד צמוד לפרח. ברוב הפרחים היו 2 עמודי עלי, בהבדל למהמתואר במין.
צילומים

img of