תצפית #397582, ספלילה מצויה, 9 בדצמבר 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

ספלילה מצויה
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
9 בדצמבר 2020
איתי ספיר
נחלי
תעלת נט, מעל עינות פחם
עיינות פחם
277599\764101צילומים

img of