תצפית #397583, בורהביה זוחלת, 10 בדצמבר 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

בורהביה זוחלת
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
10 בדצמבר 2020
יהונתן רונס
סלעי
צומת אדם
248311\670353
השטח לא נסקר כלל, כנראה יש אוכלוסיה יותר משמעותית

צילומים

img of